Project Description

Thailand Mobile Expo May 2019

30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562

  • ระบบเรียกและโชว์คิว
  • ระบบกันขโมยพร้อมแท่นวางมือถือ
  • ระบบโชว์เบอร์สวย AIS