Project Description

UOB Party 2018

23 พฤศจิกายน 2561

  • แบบสอบถามออนไลน์
  • สุ่มแจกของรางวัลจากรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน
  • ลงทะเบียนเข้างานโดยใช้ QR code
  • ใช้ QR code เพื่อรวมกิจกรรมภายในงาน
  • สรุปข้อมูลผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด